Saydam Maddeler Nelerdir? Saydam Madde Örnekleri

Saydam maddelere verilecek olan günümüzde birçok farklı örnek bulunur. Bu örnekler üstelik günlük yaşamda yaygın şekilde kullanılır. Tanım üzerinden ele alınacak olursa; ışığın önemli bir kısmını geçiren maddelere saydam madde denir. Diğer bir ifadeyle geçirgen madde olarak da bilinirler. Bunlar yarı saydam cisim ya da saydam cisim ile beraber opak cisim olarak öne çıkarlar. Yani geçirgenliği belli bir seviyede olan, ışığın belli miktarda geçiren maddeler olduğunu söylemek mümkün. Değişik nedenlere bağlı olarak bu maddeler ışığı geçirir ve kalan kısmına ise yansıtır.

saydam maddeler
saydam maddeler

Saydam Maddeler Nelerdir?

Işığın büyük bir kısmını geçirmesi ile beraber, bu tür maddeler saydam madde olarak ifade edilir. Geçirgenliğine bağlı olarak günümüzde oldukça fazla sayıda madde türü olduğunu söylemek mümkündür.

 •  Cam
 •  Su
 •  Hava
 •  Alkol
 •  Buz
 •  Naylon
 •  Asetat kağıdı
 •  Gözlük camı

Bu şekilde yukarıda öne çıkan örnekler ile beraber ışık belli oranda geçiş yapar. Tabii bu durum maddenin yoğunluğu ile beraber özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Böylece ışığın geçirgenliği ile beraber günümüzde birçok farklı alanda bu maddelerin kullanıldığını söylemek gerekir.

Saydam Madde Örnekleri

Günlük hayatın birçok farklı alanında kullanılan saydam maddeler, bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Özellikle temel açıdan hava su ve cam saydam maddeler içerisinde verilecek en önemli örneklerdir. Bu örnekler birer madde olarak ışığın geçirgenliği üzerinden değişik alanlarda değerlendirilir. Böylece alet ya da eşya ile beraber farklı amaçlar altında kullanılır. Özellikle pencereler, ampüller, gözlükler, otomobiller, dürbün ile beraber birçok değişik çeşitte değerlendirilir. Belli oranda ışığın geçirgenliğini sağlayan maddeler bu yönüyle önemli bir yere sahiptir. Böylece günlük yaşam çok daha kolay, kullanışlı ve rahat hale gelir.

Saydam Madde Ne Demek?

Hem eğitim hayatı için hem de günlük yaşam noktasında saydam madde önemli bir yere sahiptir. Belli başlı maddelerin yine belli oranda ışığı geçirmesi saydam madde olarak ifade edilir. Özellikle ışığın geçirme miktarına bağlı olarak bu maddeler farklı yerlerde kullanılır. Maddenin yoğunluğu ile beraber birtakım özelliklerine bağlı olarak geçirgenlik değişkenlik gösterebilir. Böylece amaca uygun biçimde belli bir eşya ya da alet olarak, ışığın geçirgenliğine bağlı ürünler üretimden geçer.

Yarı Saydam Maddeler

Işığı kısmen geçiren maddeler yarı saydam maddelerdir. Aynı şekilde bu konuda belli başlı bazı maddeler ön plana çıkmaktadır.

 • Buzlu cam
 • Yağlı kağıt

Yukarıdaki maddeler genel olarak yarı saydam maddeler olarak ifade edebilir. Özellikle kaynak yapan kişilerin gözlükleri ile beraber, ev veya ofis alanlarında eşyalar üzerinde değerlendirilir. Bu yönüyle önemli bir yapıya ve yere sahip olduklarını ifade etmek mümkün. Aynı zamanda yarı saydam maddeler, ışığın geçirgenliğine bağlı olarak değişik miktarlar üzerinden öne çıkarır. Böylece bu ayarlama üzerinden, farklı eşyalar ya da aletler için yarı saydam maddeler kullanılır.

Saydam Olmayan (Opak) Maddeler

Saydam ve yarı saydam maddeler ile beraber, ayrıca saydam olmayan maddeler bulunmaktadır. Işığı herhangi bir şekilde ve hiç geçirmeyen maddeler saydam madde olarak ifade edilir. Aynı zamanda diğer ismi üzerinden opak madde olarak da öne çıkarlar. Bu konuda birçok farklı örnek üzerinden saydam olmayan maddeleri ifade etmek mümkündür.

 • Tahta
 • Mukavva
 • Metal levhalar
 • Duvar çeiştleri

Bu şekilde yukarıda verilen farklı seçenekler ile beraber saydam olmayan maddeler ön plana çıkıyor. Aynı şekilde yine bu maddeler özellikle Işığın geçirmemesi ile beraber kullanılır. Bu yönüyle birçok farklı alanda günlük hayat için önemli bir yere sahip olduklarını ifade etmek mümkün.

Saydam Madde Kullanım Alanları

Saydam maddeler özellikle ışığı geçirmesi ile beraber birçok farklı alan için önemli bir yere sahiptir. Özellikle şüphesiz bu konuda ampuller ile beraber gözlük camları noktasında ön plana çıkıyor. Çünkü canlı varlıkların doğrudan görüş açısını belirlenmesi noktasında önemli bir yere sahiptir. Böylece saydam maddeler ışığı geçirmesi ile beraber, aydınlık amacı üzerinden yaygın şekilde değerlendirilir. Bu konuda birçok farklı sektör eşliğinde kullanım alanlarını ifade etmek mümkündür.

 • İçecek ve yiyecek
 • Cam
 • Naylon
 • Asetat kağıdı
 • Gözlük camı
 • Pencere
 • Kolonya
 • Otomobil farı
 • Lam ve lamel
 • Farklı gaz türleri
 • Poşet dosya
 • Saat camı
 • Sürahi camı

Bu şekilde yukarıda öne çıkan birçok farklı sektör ve alan ile beraber, ışığın geçirgenliği yaygın olarak kullanılır. Yani diğer bir ifadeyle saydam maddeler günlük yaşamı etkileyen önemli alanlarda değerlendirilir.

Işığın Saydam Madde ile Etkileşimi

Işık tamamen doğrusal bir yapı altında yayılır. Yani ışık doğrusal bir kaynak kapsamında devam eder ve buna bağlı olarak karşısına birçok değişik engel çıkabilir. Ancak maddeler Işık geçirgenliğine bağlı olarak değişik özellikler gösterdiği için, her madde ile ışık aynı etkileşimi geçirmez. Böylece maddelerin yoğunluğu ve farklı özellikleri üzerinden 3 değişik biçimde öne çıkar. Bu etkileşim saydam olmayan maddeler, saydam ve yarı saydam maddeler olarak anlatılır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir