Reklamasyon Nedir?

Farklı sektörler açısından gerçekleştirilen reklamasyon, alım satım konusunda önemli bir yere sahiptir. Özellikle kusurlu ürünler üzerinden gerçekleşen bir indirim şeklinde ifade etmek mümkün. Değişik nedenlerden dolayı farklı biçimlerde gerçekleşen reklamasyon, firmalar arasında sağlanır. Böylece bir ürün üzerinden alım ve satım ile beraber belli bir indirim eşliğinde işlem gerçekleşir. Faturalar üzerinden yalnızca ‘reklamasyon’ olarak geçse dahi, birçok neden üzerinden öne çıkar. Ürünlerin niteliği ile ilgili olan bir tanım üzerinden ele alınan reklamasyon, firmalar arasında alım satım açısından önemlidir.

reklamasyon
reklamasyon

Reklamasyon Nedir?

Satılan bir mal ya da hizmetin niteliğinin uygun olmaması üzerinden, reklamasyon ismi ile belli bir fiyat indirimi gerçekleşir. Özellikle başta tekstil sektörü olmak üzere, birçok değişik sektör üzerinden firmalar arasında sağlanır. Ürünün niteliği ile beraber kusurlu olup olmadığına bağlı şekilde reklamasyon üzerinden indirim gerçekleşir. Alıcı firmanın satıcı firmaya reklamasyon üzerinden fatura düzenlemesi ile sağlanır. Tabii uygulama nedenleri ve biçimleri üzerinden değişkenlik gösterebilmektedir.

  • Reklamasyon bir iskonto çeşididir.
  • Reklamasyon aynı zamanda bir iadedir.
  • Reklamasyon tazminat ve ceza olarak ele alınır.

Yukarıda verilen çeşitleri bağlı olarak reklamasyon bu şekilde sağlanır. Böylece alıcı ve satıcı firma ile beraber, ürünün niteliği ile kusuruna göre belli bir fiyat indirimi öne çıkar. Bu fiyat indirimi ise reklamasyon olarak bilinir.

İskonto Üzerinden Reklamasyon

Satılan mal ve hizmet üzerinden, alıcının memnun olması ile beraber reklamasyon ortaya çıkar. Yani diğer bir ifade ile fiyat indirimi gerçekleşir. Mal ve hizmetin satış fiyatına bağlı olarak, bu unsur baz alınmak suretiyle alıcı ile satıcı arasında anlaşma gerçekleşir. Böylece alıcının satıcıya uyguladığı iskonto ile beraber alışveriş yapılır. Tabii iskonto ile beraber fatura kapsamında, bunun mutlaka ürünün kusurlu ya da niteliğinin düşüklüğünden kaynaklanması gerekir. Aynı zamanda bu işlem kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu olarak da ele alınır.

Malın İadesi Şeklinde Reklamasyon

Alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen malın iadesi üzerinden reklamasyon öne çıkar. Bu doğrultuda iade edilmiş olan malın alım satımı hesabı stok üzerinden gerçekleşir. Böylece iade edilecek olan malın teknik özellikleri ve miktarı eşliğinde işlem sağlanır. Ayrıntılı Açıklama ile beraber, malın iadesi üzerinden reklamasyon faturalandırma eşliğinde gerçekleşir. Yapılan bu işlemi ise ticari mal ile mamulün maliyetinin yanı sıra, aynı zamanda satış fiyatına ilişkin iade işlemi üzerinden uygulanır.

Tazminat ile Beraber Ceza Şeklinde Reklamasyon

Reklamasyon şeklinde yapılan bir diğer işlemcisi tazminat ile ceza reklamasyonu olarak öne çıkıyor. Alıcı tarafından ürün kullanılması, tüketime sırasında mal ve hizmet üzerinden kayıp, zarar ve ziyan gibi durumların satıcı ya da alıcı tarafından telafi edilmesidir. Böyle durumlarda ortaya çıkan faturalandırma, alıcı firma için bir gelir kaynağı şeklinde öne çıkar. Satıcı firma açısından ele alındığı zaman ise, olağandışı gider ve zararlar kapsamında ele alınması gerekir. Yapılan bu işlem ve alışveriş ile beraber, tazminat ve ceza biçiminde reklamasyon işlemi uygulanır. Bu uygulama genel olarak firmaları arasında alıcı ve satıcı eşliğinde gerçekleşir.

Reklamasyon Hangi Sektörler İçin Sağlanır?

Reklamasyon firmalar arasında gerçekleşen bir fiyat indirimi olarak öne çıkar. Bu konuda amaca uygun şekilde birçok farklı seçenek üzerinden ele alınır. Böylece iskonto ve iade ile beraber aynı zamanda tazminat ya da ceza biçiminde sağlanır. Bu sağlama ise alıcı ve satıcı firma arasında birçok sektör üzerinden öne çıkmaktadır.

  • Tekstil
  • Otomotiv
  • Farklı endüstriyel alanlar
  • Orta ölçekli firmalar

Bu şekilde başta tekstil olmak üzere birçok değişik alan üzerinden ele alındığını ifade etmek mümkün. Aslına bakılırsa hemen hemen bütün farklı sektörler için ele alınan bir fiyat indirimi olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle alıcı ve satıcı üzerinden firmalar arasında önemli bir yer taşıdığını söylemek gerekir.

Reklamasyon Neye Bağlı Olarak Uygulanır?

Reklamasyon firmaları arasında bir fiyat indirimi şeklinde öne çıkar. Bu durum alıcı ile satıcı kapsamında ürün ve hizmet üzerinden uygulanır. Özellikle ürün ya da hizmetin niteliğine kötü olması ya da kusurunun bulunması eşliğinde gerçekleşmektedir. Böylece bu kriterler baz alınmak suretiyle yapılan bir fiyat indirimi eşine reklamasyon işlemi uygulanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir