Polimerleşme Nedir? Neden Olur?

Monomer moleküllerinin kovalent adı verilen bağ ile meydana getirdiği yapıya polimer adı verilir. Monomer kelimesi ise yunanca kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı olarak tek parça anlamını taşımaktadır. Polimer bağının meydana gelmesi için yaklaşık 10.000 Monomer bağının bir araya gelmesi gerekmektedir. Polimer oluşma işlemine ise polimerleşme adı verilmektedir.

Polimerleşme Nedir?

Kimyasal süreçler farklı yapıların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Polimerleşme de kimyasal bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Monomer olarak biline küçük moleküller bir araya gelerek düz zincir bir yapı oluştururlar. Polimer yapının bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerini koruması için belli yapıları koruması gerekmektedir. Bu yapılar esneklik özelliğine sahiptir. Ayrıca polimer yapılar lif oluşturma özelliğini ortaya koymaktadır.

Polimer moleküller Monomer yapıların birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Meydana gelen bu yapı bazen ağ yapı şeklinde de olabilmektedir. Polimerleşme süreçleri ise iki ayrı grupta ele alınmaktadır. Bu birleşme yapısını daha iyi analiz etmek için bu yapıyı anlamak gerekmektedir.

Polimerleşme Nedir
Polimerleşme Nedir

Polimerleşmede Kimyasal Süreç

Polimerleşme işleminde iki ayrı grup bulunmaktadır. Katılma ve yoğunlaşma polimerleşmesi olarak adlandırılır. Yoğunlaşma aşamasında basit bir molekül olan su açığa çıkmaktadır. Katılma polimerleşmesi sürecinde ise herhangi bir yan ürün ortaya çıkmamaktadır. Katılma işlemi için katalizörlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Polimerlerle plastiklerin dışında doğal olarak ta bulunabilir. Sadece sentetik polimer bulunmamaktadır.

Polimerlerin bileşikleri çözünme özelliğine sahiptir. Isıtıldıkları zaman erime noktasına kadar gelebilirler. Polimerler bazen bu noktaya gelmeyerek yumuşama noktasında kalırlar. Bu durum zincir polimerler içinde geçerli olmaktadır. Polimerlerin şekline göre kimyasal tepkimeleri farklı olmaktadır. Çapraz bağlı polimer olarak belirtilen yapılar saha farklı tepki verirler. Isıyla oluşan bu yapılar tekrar ısınma sürecinde erimez veya yumuşamazlar.

Fiziksel Özelliklerine Göre Polimerler

Polimerleri fiziksel özelliklerine göre ele almak gerekir. Bu durumda polimerler termoset ve termoplastik diye ikiye ayrılmaktadır. Termoset olarak nitelenen polimerlerin oluştuktan sonra tekrar şekillenmesi söz konusu olmamaktadır. Poliimid, polibütadien ve kauçuk bunlara örnek verilebilir.

Termoplastik yapı ise eğer sıcaklık uygun olursa yeniden şekillenebilmektedir. Bunun için gerekli ortamın hazırlanması gerekmektedir. Polietilen ve polivinilklorür bu yapıta en iyi örnek olmaktadır. Bu iki grubun farklı şekilde ele alınması gerekmektedir. Yapısal özellik bakımından farklılık göstermektedir.

Polimerleşme Neden Olur?

Polimerleşme grubunda plastikler yer almaktadır. Ama doğal polimerlerde bulunmaktadır. Doğal polimer yapılar karbonhidrat, proteinler, glikoz ve sentetik olmaktadır. Selüloz molekülleri uzun zincir şeklinde olmaktadır. Selüloz molekülleri suda çözünme özelliğine sahip değildir. Odun veya pamuk yapının asitlenmesi sonucunda, selüloz asetat elde edilir. Selüloz yapıdan ise kamfor karşımı ile ticari plastik olan selüloit elde edilmektedir.

Ayrıca Glikojen yapı birden fazla Monomer yapıda glikozun bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır. Bu yapı zincirli bir yapıdır ve hücre zarından geçme özelliği bulunmamaktadır. Bazı yerlerde kullanım amaçlı üretilen polimerler sentetik polimerlerdir. Bunlara polietilen adı verilmektedir. Polimer dizilimi polimerleşme reaksiyonu sırasında kendini yenileyen birimlere dönüşen bir maddedir.

Polimerler pek çok alanda kullanılmaktadır. Ambalajlama gibi önemli bir alanda kullanımı söz konusu olmaktadır. Ama kullanım alanı bununla sınırlı kalmamaktadır. İnşaat, elektrik ekipmanları, inşaat gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca ilaç sektöründe kullanımı söz konusu olmaktadır.

Bu yapının üzerinde doğru işlemler yapıldığında farklı alanlarda kullanıma uygun hale gelmektedir. Polimerler monomerlerin polimerleşmesi aracılığı ile üretilmemektedir. Polimer maddelerin kimyasal bazı işlemlerden geçmesi sonucu da elde edilmektedir. Polimerin aşılama işlemi, polimer sertleştirme işlemi veya belli koşullarda polimerin bozuşması ile işlem yapılmaktadır. Doğru şartlar ve koşullarda işlem yapılması gerekmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir