Organize Sanayi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Dünyada ilk örneğinin İngiltere’de görüldüğü organize sanayi bölgesi (OSB) uygulamasına, zamanla başta büyük ülkeler olmak üzere diğer ülkeler de dahil olmuşlardır. Başlangıçta sadece yer ve arsa temini amacıyla kurulmuş olsalar da zaman içerisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmelerinde büyük rol oynamışlardır.

sanayi bolgesi

Ülkemizde 1931 yılında uygulamaya koyulan “I. Beş Yıllık Sanayi Planı” ile sanayi çalışmalarının altyapısı oluşturulmaya başlamış ve 1962 yılında Bursa’da ilk OSB’nin kurulması ile günümüze uzanan 190 OSB’lik bir hacime ulaşılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB’ler küçük ve orta ölçekli işletmelerin şehir planlarındaki düzenini de sağlamaktadır.

OSB’lerin Amaç ve Hedefleri:

  • Sanayinin disiplin altına alınması
  • Şehir planlamasına katkıda bulunulması
  • Üretimin desteklenmesi
  • Benzer iş kollarında rekabetin artırılması
  • Sanayinin yaygınlaşmasının sağlanması ve kırsal bölgelere bu hizmetin götürülmesi
  • Altyapının müşterek sağlanarak kaynakların etkin kullanılması ve çevreye daha az zarar verilmesi

olarak sıralanabilir.

Uygulama Usül ve Esasları:

OSB’ler 4562 sayılı OSB Kanunu’nun uygulama usül ve esasları 01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ancak gerek sivil toplum örgütleri gerekse OSB yönetimlerinden gelen talepler neticesinde, yaşanan aksaklıkların ve yeni ihtiyaçların giderilmesi amacıyla, OSB uygulama yönetmeliği yeniden hazırlanarak 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

OSB nasıl kurulur? 

Gerçek ve Tüzel kişilerce OSB kurulabilir. Bunun için yatırımcı ön talep formu ve OSB bilgilendirme raporu hazırlanarak Valilik oluru alınır ve uygun Hazine arazi tespitleri ve yer seçim belgeleri ile birlikte  Bakanlık ön değerlendirmesine sunulur. Yer seçimi yapılırken İl Özel İdareleri ile mücavir alan içerisinde kalıyorsa ilgili Belediye’den ilgili yerler için herhangi bir yatırım planı olup olmadığının da araştırılması gerekir. 

OSB açılması planlanan il sınırları içerisinde ihtisas OSB’ler hariç olmak üzere diğer OSB’lerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu OSB’ler içerisinde yer alan sanayiye ait parsellerin en az %75’inin üretime ya da inşaata başlamış olması gereklidir. OSB kurulması planlanan bölgedeki yatırımcı potansiyeli ise dikkate alınan diğer bir faktördür.

Tarihsel gelişimine de bakıldığında görülen o ki, OSB’ler hem düzen sağlamak, hem üretimi desteklemek, hem de üretime katkıda bulunan her ölçekten işletmenin müşterek sorunlarını en aza indirmek için, kanun ve yönetmelikler ile desteklenerek kurulmuşlardır. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, gerekli izinleri verilen OSB Yönetimlerince tüm bu faaliyetler yürütülmekte olup, bütün işletmeler için; haberleşme, elektrik, su, yol, doğalgaz, atık su, yağmur suyu, arıtma tesisi vb. ihtiyaçlar tek bir elden karşılanmaktadır. Yeni altyapı işleri, OSB’lerin ilgili Bakanlığa başvurması ve onayını alması kaydı ile tip ihale dosyası esasları baz alınarak gerçekleştirilmekte ve yine OSB tüzel kişiliklerinin talep etmesi halinde ilgili ihaleler, OSB temsilcilerinin de katılımıyla Bakanlık birimlerinde de yapılabilmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir