Limited ve Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Ekonomik faaliyet göstermek isteyen kişi veya kişiler şirket kurarak yollarına devam etmeleri gereklidir. Şirket kurmak isteyen kişilerin önüne iki farklı alternatif çıkmaktadır. Bunlar sermaye şirketleri ve şahıs şirketleridir. Şirketin yapacağı iş, sektör ve temel yapısı ile alakalı olarak en doğru şirket şeklinin belirlenerek kurulması büyük önem arz etmektedir.

Şahıs ve Sermaye Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Şahıs ve sermaye şirketleri arasında büyük farklar söz konusudur. Bunların en önemlisi şahıs şirketlerinde ortaklar sınırsız sorumluluğa sahip iken sermaye şirketlerinde böyle bir durum yoktur. Sermaye şirketlerinde ortaklar koymuş oldukları sermaye kadar sorumluluğa sahiptirler. En önemli farklardan bir tanesi de şahıs şirketlerindeki ortaklar gerçek kişiler iken sermaye şirketlerindeki ortaklar gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilmektedir. Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki diğer farklılık ise olası durumlarda şirketlerin devrinde şahıs şirketleri daha zor bir şekilde gerçekleşirken sermaye şirketlerinde ise devirler daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. 

sirket kurma

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Sermaye şirketi kurmaya karar verildiği taktirde yine aynı şekilde iki farklı seçenek öne gelmektedir. Bunlar limited ve anonim şirketlerdir. Ülkemizde kurulan şirketlerin çok büyük çoğunluğunu oluşturan limited ve anonim şirketler de kendi aralarında temel büyük farklılıklara sahiptirler.

Limited Şirket Nedir?

Tek ya da birden fazla gerçek kişi veya tüzel kişinin bir araya gelmesi ile birlikte bir ticaret ünvanı adı altında kurulabilen şirketler limited şirket olarak tanımlanmaktadır. Limited şirketlerde esas sermaye belirlidir. Bu sermaye payların genel toplamında oluşmaktadır. Limited şirketler genel olarak tüm ticari ve sanayi sektörlerinde kurulabilmektedir. Fakat yasalara göre sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde limited şirket kurulmasına izin verilmemektedir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketler tek kişi ya da azami olarak 50 kişiye kadar olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Mevcut yasalara göre limited şirketin kurulması için gerekli sermaye 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket sahibi kişi ya da kişilerin bu sermayeyi karşılaması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre limited şirketi kurulumu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tek merkezden yönetilmektedir. 
Limited şirket kurmak için gerekli belgeler dilekçe, kuruluş bildirim formu, noter tasdikli sözleşme, ikametgah belgesi, oda kayıt beyannamesi, sermaye ücretinin dekontu ve kira kontratıdır. Bu belgeler tamamlandıktan sonra şirket ortaklarının Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurması gereklidir. 

Anonim Şirket Nedir?

Tüm ekonomik sektörler için kurulabilen, çoğunluk esasına dayalı yönetimi olan, hisse senedi tahvil gibi menkul kıymet çıkarabilme yetkisi olan şirketler anonim şirket olarak belirlenmiştir. Mevcut yasalara göre anonim şirketlerde esas sermaye 50.000 TL’dir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ile kurulabilmektedir. Şirketin kurulum belgeleri tamamlandıktan sonra başvuru gerçekleştirilir. Kurulumdan 30 gün geçtikten sonra da şirketin ofisi yer ticaret siciline tescili sağlanır. 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir