Defterdar Nedir, Ne İş Yapar?

Defterdar, Osmanlı döneminden günümüze uzanan eski kökenli bir kelimedir. Maliye nazırı anlamına gelen defterdar, devlet hazinesinin alacaklarının tahsilatı ve kamu hizmetinin giderleri ile ilgilenen kişidir. Maliye işlemlerinin tümünden sorumludur. Defterdar, aynı zamanda Divan-ı Hümayunun asil üyelerinden birisi olarak bilinmektedir. Osmanlıda devlet hazinesinin açılıp kapanması yalnızca başdefterdar eşliğinde yapılmaktaydı. Defterdarlık, bir hiyerarşik devlet görevidir.

defterdar

Defterdarlar, işlerini son derece titizlikle ve yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirmelidir. Devletin en güvenilir alanında konumlanan defterdar, milli duyguları yoğun olan bireylerin tercih etmesi gereken bir meslek grubudur. Meslek etik kurallarına yakışır şekilde davranması beklenen defterdarlar, mesleki güven duygusunu sarsmamalıdır. Devlete değer katmalı ve objektif bir yaklaşım sergilemelidirler.

Günümüzde üst düzey devlet memuru olarak adlandırılan defterdarlar, maliye bakanlığının en yüksek dereceli memuru olarak da tanımlanabilir. Defterdarları hazine kontrolcüsü diye kısaca özetlemek elbette ki mümkün. Defterdarlığın temel birimleri vardır. Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında görev alırlar. Muhasebat, muhakemat ve personel müdürlüğü olmak üzere 3 temel birimden oluşmaktadır.

Defterdar Ne İş Yapar?

Defterdar, kelime anlamıyla ‘’ defter tutan kişi’’ anlamına gelmektedir. Özellikle son dönemlerde artan nüfusla birlikte, defterdarlara olan talepte doğru orantılı bir şekilde artış göstermektedir. Ülkenin olmazsa olmaz meslek gruplarından biri haline gelen defterdarlık ne gibi görevlere mensuptur, hep birlikte detaylarıyla inceleyelim.

-Defterdar, kamu hizmeti için gereken tüm ödemeleri mevcut bütçeden yapmalı ve hazineye ait alacakların tahsil edilmesine olanak sağlamalıdır.

-İl merkezi içindeki tüm mali işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre doğru bir şekilde yürütülmesini ve bu doğrultuda mali işlemlerin tümünün denetimini sağlamalıdır.

-Kanunun esaslarına uygun olmayan, aykırı işlemlerde bulunan kişiler hakkında, kovuşturmada bulunarak, dilekçe yazar.

-İl ve ilçelerde görev yapan maliye memurlarının atanmasından ve sicil tutanaklarından sorumlu olmalıdır.

-Devletin genel bütçesinden, tüm kamu çalışanlarına gerekli ödemeleri gününü aksatmadan ve adil bir şekilde yapmalıdır.

-Defterdar, görev aldığı birimde yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri harfi harfine yerine getirmelidir.

-Bütçeyi hazırlayıp, düzenleyerek gerekli belgeler eşliğinde devletin huzuruna sunmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir