Ampermetre Ne İşe Yarar?

Elektrik ve elektronik devleri üzerinden geçiş yapan elektrik akımının belirlenmesi ve ölçülmesinde kullanılan ölçü aletine ampermetre adı verilir. İç direnci yok denilecek kadar az seviyede olduğu için devre üzerinden geçen akım ampermetre üzerinden de geçebilir. Bu geçiş esnasında devrenin akım şiddetini amper cinsinden belirler. Ampermetre 1775 ile 1836 yılları arasında yaşayan Fransız Fizikçi Andre Marie Ampere tarafından bulunarak bilime kazandırılmıştır..

ampermetre

Ampermetrenin Özellikleri Nelerdir?

Ampermetrenin ölçümünü gerçekleştirdiği değer I ile gösterilirken A ile ifade edilir. Birimi ise amperdir. Örnek vermek gerekirse ampermetre ile devrenin akımını ölçtüğümüzde elde edeceğimiz değeri I=10A şeklinde ifade etmek mümkündür. Daha düşük amper değerleri mili amper veya mikroamper olarak ölçümü gerçekleştirilir. 

Ampermetrelerin üzerlerinde  “– “, “~” ve “-~ ” gibi farklı özellikleri temsil eden elektronik işaretler bulunur. Bunlardan “– “ ampermetrenin doğru akım ölçümü yapabildiği, “~” işareti ampermetre tarafından alternatif akım ölçümü yapılabildiği  ve “-~ ” işareti ise genel olarak ampermetrenin doğru akım ve alternatif akım ölçümü yapabildiğini ifade eder. 

Ampermetre Devreye Nasıl Bağlanır?

Ampermetre devreye seri bir şekilde bağlantısı sağlanır. Aksi taktirde voltmetre gibi paralel bir şekilde bağlanırsa kısa devre gerçekleşir ve devrenin akımı ölçülemez. Buradan da anlaşılacağı üzere ampermetrenin devreye seri bir şekilde devrede akımın geçtiği yol üzerine bağlanması şarttır. 

Ampermetre Çeşitleri Nelerdir?

Ampermetreler farklı özelliklere göre çeşitlere ayrılırlar. Bu özellikler:
*Çalışma prensibi
*Gösterge şekli
*Ölçtüğü akım
*Ölçüm şekli
*Bulunduğu konum

olarak dörde ayrılır. 

Çalışma prensibine göre ampermetreler hareketli bobinli, hareketli manyetizmalı, elektro dinamik, döner demirli ampermetre olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu kategorinde sınıflandırmada ampermetrenin ne tarz bir çalışma mekanizmasının olduğu esas alınır.

Gösterge şekline göre ampermetreler ekranları kadran şeklinde veya LED şeklinde olarak
dijital ve analog olarak ikiye ayrılır.

Ölçtüğü akım çeşidine göre DC ampermetreler doğru akımı ölçerken AC ampermetreler alternatif akımı ölçerler.

Ölçüm şekline göre ampermetreler ise tek faz veya üç faz ölçüm yapmasına göre ikiye ayrılmaktadır.

Ampermetreleri sınıflandırmada son sınıf ise bulunduğu konumdur. Buna göre ampermetreler taşınabilir yani portatif olan ya da sabit olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Ampermetre İle Voltmetre Arasında Farklar Nelerdir?

Ampermetre ile voltmetre birer devre elemanı olarak kendi içlerinde farklılık göstermektedirler. Bu farklılıkların en önemlisi ampermetre devre üzerinden geçen akımın ölçülmesini sağlarken voltmetre ise elektrik devresinde yer alan herhangi iki nokta arası potansiyel farkın ölçülmesini sağlar. Ampermetrenin iç direnci yok denilecek kadar az olduğundan devreye seri bir şekilde bağlanır. Fakat voltmetre yüksek iç dirence sahiptir. Bu sebeple devreye paralel olarak bağlanması gerekir. Ampermetre ve voltmetre arasındaki temel farklardan bir tanesi de voltmetrenin ölçüm aralığından artırma ve azaltma işlemleri yapılabilirken ampermetrede bu özellik yoktur. Ampermetrenin ölçüm aralığında değişiklik gösterilemez. 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir